Υποδοχή πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Επιστήμης Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Data and Web Science : DWS) υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του τη Δευτέρα 22/10 στις 19:00 στην Αίθουσα 1 του Παραρτήματος Καλαμαριάς, Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος όροφος

Πρόγραμμα εκδήλωσης :

19:00 – 19:15 Χαιρετισμός και σύνοψη ΠΜΣ DWS από τον Αναπλ. Καθηγ. Απόστολο Παπαδόπουλο, Διευθυντή του ΠΜΣ

19:15 – 19:30 Χαιρετισμός και ιδέες σύνδεσης του DWS με την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα από κ. Κωνσταντίνο Καγγελίδη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Chief Operating Officer της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ

19:30 – 19:45 Προοπτική συνεργασιών (διπλωματικές) με επιχειρηματικό κόσμο και φορείς από κα Χαρά Κουτάλου, Γενική Γραμματέα ΣΕΠΒΕ, Γενική Διευθύντρια εταιρείας Matrix

19:45 – 19:55 Δραστηριότητες τοπικού ACM-Students Chapter από Νάσο Λέντζα, εκπρόσωπο του Chapter, υποψ. διδάκτορα Τμ Πληροφορικής