Πρόγραμμα Μαθημάτων 7/10/2019

Μόνο για τη Δευτέρα 7/10/2019 το πρόγραμμα των μαθημάτων θα είναι:
16:30 – Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, αίθουσα EA4
19:00 – Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου & Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας αίθουσα, αίθουσα ΕΑ1