Ομιλία με θέμα “Recent Advances in Item-Based Recommendation Approaches”

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00-19:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙ στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

“Recent Advances in Item-Based Recommendation Approaches”

από τον κύριο Καρύπη Γεώργιο