Νέο πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου

Θα βρείτε το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής για τον Ιανουάριο εδώ

Η αλλαγή που υπάρχει είναι στο μάθημα “Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου & Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας”.