Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει το εγκεκριμμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

https://dws.csd.auth.gr/admissions/

και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Σημαντικές ημερομηνίες

Kατάθεση αιτήσεων ως 3/9/2018
Περίοδος συνεντεύξεων ως 4/9/2018
Ανακοίνωση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 5/9/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών  φοιτητών από 5/9/2018 ως 14/9/2018
Έναρξη μαθημάτων 15/10/2018

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Αναλυτική ανακοίνωση για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-2019