Αναβολή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης” και “Εξόρυξη Δεδομένων από Δεδομένα Ιστού” δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/4/2019 λόγω τεχνικών προβλημάτων των αιθουσών.

Θα υπάρξει αναπλήρωση των μαθημάτων μετά από συνεννόηση των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.