Αναβολή μαθημάτων

Οι παραδόσεις των μαθημάτων "Εξόρυξη δεδομένων από Δεδομένα Ιστού” και “Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες” θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα 4/3/2019 
λόγω ασθένειας της διδάσκουσας κυρίας Βακάλη Αθηνάς.