Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα “Σημασιολογικός Ιστός” την Τρίτη 27/11 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Βασιλειάδη στο εξωτερικό.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.