Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων”

Το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων” θα πραγματοποιηθεί τελικά στην αίθουσα ΕΑ3 όπως φαίνεται και στο νέο πρόγραμμα μαθημάτων