Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού”, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά

  • Με τη γραμματεία στον αριθμό: 2310998930 (Ειρήνη Τρίκκα)

Με e-mail

Με fax

  • Με τη γραμματεία στον αριθμό: 2310998419