Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Πρόγραμμα Μαθημάτων 7/10/2019

Μόνο για τη Δευτέρα 7/10/2019 το πρόγραμμα των μαθημάτων θα είναι:
16:30 – Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, αίθουσα EA4
19:00 – Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου & Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας αίθουσα, αίθουσα ΕΑ1