Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Νέο πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου

Θα βρείτε το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής για τον Ιανουάριο εδώ

Η αλλαγή που υπάρχει είναι στο μάθημα “Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου & Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας”.