Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Αναβολή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης” και “Εξόρυξη Δεδομένων από Δεδομένα Ιστού” δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/4/2019 λόγω τεχνικών προβλημάτων των αιθουσών.

Θα υπάρξει αναπλήρωση των μαθημάτων μετά από συνεννόηση των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.