Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Αναβολή μαθημάτων

Οι παραδόσεις των μαθημάτων "Εξόρυξη δεδομένων από Δεδομένα Ιστού” και “Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες” θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα 4/3/2019 
λόγω ασθένειας της διδάσκουσας κυρίας Βακάλη Αθηνάς.