Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα “Σημασιολογικός Ιστός” την Τρίτη 27/11 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Βασιλειάδη στο εξωτερικό.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.