Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων”

Το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων” θα πραγματοποιηθεί τελικά στην αίθουσα ΕΑ3 όπως φαίνεται και στο νέο πρόγραμμα μαθημάτων