Καλώς ήρθατε στη σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Slider

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της αναδυόμενης Επιστήμης των Δεδομένων και του Παγκόσμιου Ιστού. Το αντικείμενο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας με δεδομένο ότι η εκθετικά αυξανόμενη παραγωγή δεδομένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού θέτουν νέες προκλήσεις σε πολλαπλά θεματικά πεδία της επιστήμης των Η.Υ. Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής μια που αφορούν στις υποδομές, στη διαχείριση, στην πρόσβαση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται με άμεσο τρόπο και θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήμης και της καινοτομίας.

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» είναι:

  • Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική

Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 5 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, διπλωματική εργασία, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα. Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, με δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ανώτατη διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα. Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται στα 600€ ανά εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτητσης, με δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα

Εκδηλώσεις

Μαΐ 31

Research Day

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00 - 17:30

Απρ 23

Διάλεξη του καθηγ. Makoto Tatsuta (National Institute of Informatics, Japan)

Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας, Αίθουσα H6 (πρώην B) 17:00